V rámci publicity projektu „Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2024“ uvádíme informaci, že poskytovatel, tj. Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, finančně podpořil akci „A jdem bádat“ – realizace dlouhodobého školního projektu EVVO v MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a – pracoviště Dvořákova 5, částkou 30 000,00 Kč. Projekt EVVO

 

 


 

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Cílem projektu je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím, zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a navýšení počtu hodin strávených venku. Využití zahrady bude zaměřeno především na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu.

Realizace projektu: srpen 2023 – březen 2024
Poskytovatelé dotace:
https://www.sfzp.cz/
https://www.mzp.cz/

 

 


Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Cílem projektu je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím, zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a navýšení počtu hodin strávených venku. Využití zahrady bude zaměřeno především na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu.

Realizace projektu: srpen 2023 – únor 2024

Poskytovatelé dotace:
https://www.sfzp.cz/
https://www.mzp.cz/

 

 


Spolufinancován Evropskou unií.

 


 

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Cílem projektu je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím, zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a navýšení počtu hodin strávených venku. Využití zahrady bude zaměřeno především na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu.
Realizace projektu: srpen 2023 – listopad 2023
Poskytovatelé dotace:
https://www.sfzp.cz/
https://www.mzp.cz/

 


V rámci publicity projektu „Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2022“ uvádíme informaci, že poskytovatel, tj. Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, finančně podpořil akci „Rozklad odpadků v přírodě“ – realizace dlouhodobého školního projektu EVVO v MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a – pracoviště Žešov 81, částkou 30 000,00 Kč. Projekt EVVO

 


 

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

 

INFORMACE K DOTACI – NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY – učební pomůcky pro rozvoj informativního myšlení a digitální kompetence – dokument ke stažení.

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 18_063/0013227-01

(dále jen „Rozhodnutí“)

 


 

 

 


 

 

 

  • V rámci publicity projektu „Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2023″ uvádíme informaci, že poskytovatel, tj. Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, finančně podpořil akci „Badatelský koutek“ – realizace dlouhodobého školního projektu EVVO v MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a – pracoviště Libušinka 18, částkou 28.000,00 Kč. Projekt EVVO.