Místo poskytovaného vzdělávání – Šárka 4a

Mateřská škola je umístěna v okrajové části města.

Byla postavena roku 1979. Interiér svým zařízením a vybavením tzv.rodinného typu dává dětem možnost bezproblémové adaptace v co nejkratší době. Je to typizovaná, jednopatrová budova s ochozem terasy a únikovým východem.

V prvním patře je jedna třída, umývárna, WC a šatna dětí. V přízemí je druhá třída s příslušenstvím umývárny, WC a šatny. Ta navazuje na chodbičku, která spojuje původní školní jídelnu, dnes výdejnu stravy (škola dováží stravu ze školní jídelny MŠ Smetanova), pomocné kabinety, spisovnu, prádelnu a kancelář ředitelky školy.

Škola je částečně podsklepená, nachází se zde kotelna a místnosti na odložené věci. Budova má rovnou střechu. Mateřská škola je postavena v areálu školní zahrady, kde je z jedné strany chráněna malou předzahrádkou od komunikace, z druhé strany je prostorná zahrada se vzrostlými jehličnatými stromy.

Jsou v ní dvě pískoviště, přírodní prvky a koutky pro činnosti dětí (hudební, výtvarné, tělesné, pěstitelské). Zahrada je vybavena drobným náčiním umožňující pohyb dětí (míče, švihadla, kuželky, branky a hokejky), ale i hračkami na pískoviště (kbelíky, lopatky, formičky). Jsou umístěnyve dvou uzamykatelných domcích na zahradě MŠ.

V okolí školy je v blízkosti několik parků (Jezdecká ulice, Studentská ul., Husovo náměstí), kde mají děti možnost sběru přírodnin a hlavně her a honiček, vzhledem k velkému prostoru.

V poslední době si čím dál víc uvědomujeme, že předškolní vzdělávání je dnes vnímáno mimo jiné jako důležitý počátek pozitivního socializačního procesu, který je významný pro další rozvoj dětí a jejich společenského postavení.