Kroužky začnou od měsíce října

od měsíce října

 • Tvořivé dílny pro rodiče s dětmi – dle ročních období
 • Plavání pro přihlášené děti
 • Ekocentrum IRIS – 4x ročně
 • Hvězdárna – pro všechny děti 4x ročně
 • Divadelní představení v MŠ
 • Knihovna – 4x za rok
 • Dopravní hřiště – podzim, jaro v dopoledních hodinách
 • Divadelní představení v městském divadle 4x ročně – pro předškoláky
 • „Máme rádi přírodu“ – cesta za poznáním (EVVO) – vede p. uč. Kovandová, p. uč. Studená
 • Pohybové aktivity – vede p. uč. Dvořáková
 • Hry s pohádkou – vede p. uč. Zavadilová