Kroužky začnou od měsíce října

od měsíce října

  • Tvořivé dílny pro rodiče s dětmi – dle ročních období
  • Plavání pro přihlášené děti
  • Ekocentrum IRIS – 4x ročně
  • Hvězdárna – pro všechny děti 4x ročně
  • Divadelní představení v MŠ
  • Knihovna – 4x za rok
  • Dopravní hřiště – podzim, jaro v dopoledních hodinách
  • Divadelní představení v městském divadle 4x ročně – pro předškoláky
  • Taneční průprava pod vedením p. Valouškové 1x týdně